główna zawartość
artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

ul. Kościuszki 6

37-611 Cieszanów

Pokój nr 5

NIP:793-146-35-33

Kontakt

tel. 16 632 86 80

E-mail : mgops@cieszanow.eu

Faks 16 6311571

Kierownik 

Elżbieta Zarębska

tel. 16 632 86 79

Pracownicy socjalni 

Wioleta Grenda

tel. 16 632 86 80

Jolanta Kurdziel

tel. 16 632 86 80

Wioleta Gliniak

tel. 16 632 86 80

Asystent rodziny

Agnieszka Lechowicz - Ślimak

tel. 16 632 86 80

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Pokój nr 4

Agnieszka Buczek

tel. 16 63286 78

Edyta Batycka

tel. 16 63286 78

Księgowość

Pokój nr 4

Mariola Kulczycka

tel. 16 63286 78