główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Program "Posiłek w szkole i w domu"...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie - zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)

artykuł nr 2

Zaproszenie

Zaproszenie

artykuł nr 3

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców, którzy przeżywają trudności opiekuńczo - wychowawcze i są zainteresowani wprowadzeniem zmian w relacjach ze swoimi dziećmi

artykuł nr 4

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.

artykuł nr 5

,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”

Załączniki:
Załącznik 147 KB