główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dla osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem

 

SZANOWNI PAŃSTWO – MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CIESZANÓW

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – Co V-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego – wszyscy, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem muszą zostać objęci kwarantanną domową.

Co to oznacza ?

Kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznych patogenów. To czasowe odizolowanie osoby, u której nie pojawiły się jeszcze żadne niepokojące objawy. Kwarantanna pozwala namonitorowanie stanu zdrowia w czasie potrzebnym na wylęganie potencjalnego wirusa.

Kto może zostać objęty kwarantanną domową?

Poddanie się kwarantannie domowej jest wskazane w konkretnych przypadkach. O pozostanie w domu i skontaktowanie się z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną proszone są osoby, które:

  • w ostatnich 14 dniach przebywały w krajach lub regionach gdzie potwierdzono utrzymującą się transmisję koronawirusa COVID-19
  • miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobami u których podejrzewa się lub potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19

Jak przebiega kwarantanna domowa?

W celu prawidłowego przeprowadzenia kwarantanny domowej należy przestrzegać środków ostrożności, które zminimalizują ryzyko przekazania wirusa na inne osoby. W przypadku koronawirusa czas trwania kwarantanny domowej wynosi – 14 dni. W tym czasie należy ograniczyć wychodzenie z domu, unikać miejsc publicznych i kontaktów z innymi osobami, również rodziną. Bardzo ważne jest częste mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekowanie powierzchni, z którymi mamy styczność, a także wietrzenie pomieszczeń. Podczas kwarantanny domowej nie można ani na chwilę opuścić domu, nawet wtedy, gdy chcemy zrobić zakupy. Za nas do sklepu muszą wyjść krewni, przyjaciele albo sąsiedzi. Nie wolno nikogo zapraszać do domu. Ktoś kto przyniesie nam zakupy musi zostawić je np. przed drzwiami wejściowymi do mieszkania i zadzwonić dzwonkiem. Gdy mieszkamy z rodziną, trzeba ograniczyć z nią kontakt: zachować dystans dwóch metrów od innych osób, używać innych talerzy i sztućców, a gdy jest taka możliwość korzystać z osobnych łazienek i pokoi.

Poddanie się kwarantannie to odpowiedzialność nie tylko za samych siebie, ale także za innych, których możemy zarazić. Za nieprzestrzeganie lub złamanie kwarantanny grozi odpowiedzialność karna do 5.000 zł. Nad przestrzeganiem kwarantanny domowej czuwają służby mundurowe.

Pomimo wielu niedogodności prosimy ściśle przestrzegać zasad kwarantanny domowej.

 

 

Załączniki:
Skan dokumentu (pdf) 212 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zapewnieniu pomocy osobom objętym obowiązkową kwarantanną w szczególności starszym, samotnym, niepełnosprawnym

OGŁOSZENIE

 

W celu zapewnienia pomocy osobom objętym obowiązkową kwarantanną w szczególności starszym, samotnym, niepełnosprawnym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-Co V-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że

- w szczególności objęci wsparciem zostaną osoby samotne, starsze, niepełnosprawne i bezdomne;

- pracownicy tut. OPS będą kontaktować się telefonicznie z osobami pozostającymi w kwarantannie, którzy będą potrzebować pomocy;

- osoby starsze, schorowane i samotne mogą kontaktować się z pracownikami tut. OPS  w celu zgłoszenia

potrzeby w zakresie dostarczania żywności i lekarstw;

- osoby potrzebujące uzyskać specjalistyczne wsparcie psychologiczne mogą skontaktować się z pracownikami tut. Ośrodka w celu uzyskania numeru telefonu na telefoniczne porady psychologiczne, które udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie oraz Zespół Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie ;

- prosimy również o odpowiedzialność zbiorową, jeżeli wiesz o osobie która wróciła zagranicy i nie przestrzega kwarantanny zgłoś to do swojego dzielnicowego.

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadza czasowe ograniczenia dostępu do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Wydziału Świadczeń Rodzinnych i  Wychowawczych, aż do odwołania.

Wszelkie sprawy należy załatwiać w następujący sposób:

  1. Drogą elektroniczną (on-line) przez wysyłanie pisma wniosku na adres email: mgops@cieszanow.eu zaleca się  składanie wszelkich dokumentów przez Internetza pośrednictwem bezpłatnej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
  3. Pracownicy MGOPS w Cieszanowie są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów (16) 632-86-80, (16) 631-15-71 oraz każdego dnia do godz. 19:00 pod numerem 724 256 833.

Zachowujmy się rozsądnie i spokojnie. Stosujmy się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji dostępnych na stronach

https://gis.gov.pl/aktualności/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/.