główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nabory pracowników

Informacja z otwarcia ofert konkursowych określonych w ogłoszeniu o naborze na stan...

Informacja z otwarcia ofert konkursowych określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informujemy, że wpłynęła 1 oferta: 1. Pani Anna Mielnik za. Żuków 1, 37-611 Cieszanów Powyższa oferta została odrzucona. Przyczyną odrzucenia było brak odpowiedniego wykształcenia, które zostało zamieszczone w ogłoszeniu Cieszanów, 25.05.2021 r. Kierownik MGOPS w...

Utworzony: 2021-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-05-26 06:50

2. Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciesz...

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie . Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1282 ) zarządza co następuje : § 1 Ogłasza się konkurs na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciesza...

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 09:12

3. Nabory pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 13 maja 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2021 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 13 maja 2021 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny 1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów 2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny 3. Rodzaj ...

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 09:11

4. Ogłoszenia ogólne

Informacja dla osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem

SZANOWNI PAŃSTWO – MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CIESZANÓW W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – Co V-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego – wszyscy, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem muszą zostać objęci kwarantanną domową. Co to oznacza ? Kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznych patogenów. To czasowe odizolowanie osoby, u której nie pojawiły się jeszcze żadn...

Utworzony: 2020-04-14 | Zmodyfikowany: 2020-04-14 22:24

5. Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie ograniczenia dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku P...

Zarządzenie Nr 2 / 2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 16-03-2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczenia dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13-03-2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz.433), Zarządzam, co następuje: § 1 1. W związku z rozprzestrzenianiem się w...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 21:58

6. Ogłoszenia ogólne

Ogłoszenie o zapewnieniu pomocy osobom objętym obowiązkową kwarantanną w szczególnoś...

OGŁOSZENIE W celu zapewnienia pomocy osobom objętym obowiązkową kwarantanną w szczególności starszym, samotnym, niepełnosprawnym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-Co V-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że - w szczególności objęci wsparciem zostaną osoby samotne, starsze, niepełnosprawne i bezdomne; - pracownicy tut. OPS będą kontaktować się telefonicznie z osobami pozostającymi w kwarantannie, którzy będą p...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 23:56

7. Nabory pracowników

Wyniki konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotyl...

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu wybrana została Pani Justyna Młodzińska Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu którego oferta, spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu na to stanowisko i uzyskała największą liczbę punktów zarówno z ankiety jak i rozmowy kw...

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 14:50

8. Nabory pracowników

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze n...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się dwie kandydatki spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Justyna Młodzińska, zam. Dachnów 2. Monika Niezdropa, zam. Oleszyce Cieszanów, 2019-12-13

Utworzony: 2019-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 11:37

9. Status

Status

Załącznik do Uchwały Nr ……… Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia …………… STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. „Ośrodek” działa w o...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 21:34

10. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Dzień tygodnia Czas pracy Poniedziałek 7.00-15.00 Wtorek 7.30-15.30 Środa 7.00-15.00 Czwartek 7.00-15.00 Piątek 7.00-15.00

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 23:18

11. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie ul. Rynek 1 37-611 Cieszanów

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 23:10

12. Nabory pracowników

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Sen...

ZARZĄDZENIENR7/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu „Senior +” w Chotylubiu Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz.1282) zarządza co następuje : § 1 Ogłasza się konkurs na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu „Senior +” w Cho...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 22:56

13. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: ........................................ e-mail: .........................@........................... tel. ..............................

Utworzony: 2019-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-06-01 18:10

14. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-06-01 18:05