główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia ogólne

Ogłoszenie Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Ogłoszenie Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie - zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007) - udziela wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej s...

Utworzony: 2022-12-09 | Zmodyfikowany: 2022-12-09 18:01

2. Ogłoszenia ogólne

Zaproszenie

Zaproszenie Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców, którzy przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze i są zainteresowani wprowadzeniem zmian w relacjach ze swoimi dziećmi To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem ni...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 11:26

3. Asystent Rodziny

Asystent Rodziny

Asystent Rodziny Asystent rodziny – to osoba, która zajmuje się aktywnym wspieraniem rodziny przez pewien czas, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Termin ten został wprowadzony od słowa „asysta”, który jest określeniem osoby towarzyszącej komuś, współobecnej, pomagającej, będącej w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w sposobie myślenia, zachowania oraz ...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 11:25

4. Ogłoszenia ogólne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zaprasza

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców, którzy przeżywają trudności opiekuńczo – wychowawcze i są zainteresowani wprowadzeniem zmian w relacjach ze swoimi dziećmi Czym jest grupa wsparcia? Grupa wsparcia jest nieformalną organizacją, tworzoną przez samych jej członków, jest to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc i informacje. Członkowie g...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 11:23

5. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów Pokój nr 5 NIP:793-146-35-33 Kontakt tel. 16 632 86 80 E-mail : mgops@cieszanow.eu Faks 16 6311571 Kierownik Elżbieta Zarębska tel. 16 632 86 79 Pracownicy socjalni Wioleta Grenda tel. 16 632 86 80 Jolanta Kurdziel tel. 16 632 86 80 Wioleta Gliniak tel. 16 632 86 80 Asystent rodziny Agnieszka Lechowicz - Ślimak tel. 16 632 86 80 Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych Pokój nr 4 Agnieszka Buczek tel. 16 63286...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 11:22

6. Ogłoszenia ogólne

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo R...

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza aplikować o przyznanie w/w środków. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 adresowany jest do: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o ni...

Utworzony: 2022-10-31 | Zmodyfikowany: 2022-10-31 13:20

7. Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 8 /2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciesz...

ZARZĄDZENIE NR 8 /2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie . Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ) zarządza co następuje : § 1 Ogłasza się konkurs na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciesz...

Utworzony: 2022-03-23 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 18:29

8. Nabory pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 23 marca 2022r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny 1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów 2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny 3. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: ...

Utworzony: 2022-03-23 | Zmodyfikowany: 2022-03-23 18:27

9. Ogłoszenia ogólne

,,Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”

Utworzony: 2021-09-10 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 10:35

10. Nabory pracowników

Informacja z otwarcia ofert konkursowych określonych w ogłoszeniu o naborze na stan...

Informacja z otwarcia ofert konkursowych określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informujemy, że wpłynęła 1 oferta: 1. Pani Anna Mielnik za. Żuków 1, 37-611 Cieszanów Powyższa oferta została odrzucona. Przyczyną odrzucenia było brak odpowiedniego wykształcenia, które zostało zamieszczone w ogłoszeniu Cieszanów, 25.05.2021 r. Kierownik MGOPS w...

Utworzony: 2021-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-05-26 06:50

11. Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciesz...

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie . Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1282 ) zarządza co następuje : § 1 Ogłasza się konkurs na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciesza...

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 09:12

12. Nabory pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 13 maja 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2021 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 13 maja 2021 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny 1. Nazwa i adres jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów 2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny 3. Rodzaj ...

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 09:11

13. Ogłoszenia ogólne

Informacja dla osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem

SZANOWNI PAŃSTWO – MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CIESZANÓW W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – Co V-2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego – wszyscy, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem muszą zostać objęci kwarantanną domową. Co to oznacza ? Kwarantanna domowa jest środkiem zapobiegawczym, który ma na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznych patogenów. To czasowe odizolowanie osoby, u której nie pojawiły się jeszcze żadn...

Utworzony: 2020-04-14 | Zmodyfikowany: 2020-04-14 22:24

14. Zarządzenia

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie ograniczenia dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku P...

Zarządzenie Nr 2 / 2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 16-03-2020 r. w sprawie: wprowadzenia ograniczenia dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13-03-2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz.433), Zarządzam, co następuje: § 1 1. W związku z rozprzestrzenianiem się w...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-04-07 21:58

15. Ogłoszenia ogólne

Ogłoszenie o zapewnieniu pomocy osobom objętym obowiązkową kwarantanną w szczególnoś...

OGŁOSZENIE W celu zapewnienia pomocy osobom objętym obowiązkową kwarantanną w szczególności starszym, samotnym, niepełnosprawnym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-Co V-2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że - w szczególności objęci wsparciem zostaną osoby samotne, starsze, niepełnosprawne i bezdomne; - pracownicy tut. OPS będą kontaktować się telefonicznie z osobami pozostającymi w kwarantannie, którzy będą p...

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 23:56

16. Nabory pracowników

Wyniki konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotyl...

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu wybrana została Pani Justyna Młodzińska Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu którego oferta, spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu na to stanowisko i uzyskała największą liczbę punktów zarówno z ankiety jak i rozmowy kw...

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 14:50

17. Nabory pracowników

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze n...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się dwie kandydatki spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Justyna Młodzińska, zam. Dachnów 2. Monika Niezdropa, zam. Oleszyce Cieszanów, 2019-12-13

Utworzony: 2019-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 11:37

18. Status

Status

Załącznik do Uchwały Nr ……… Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia …………… STATUT Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. „Ośrodek” działa w o...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 21:34

19. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Dzień tygodnia Czas pracy Poniedziałek 7.00-15.00 Wtorek 7.30-15.30 Środa 7.00-15.00 Czwartek 7.00-15.00 Piątek 7.00-15.00

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 23:18

20. Nabory pracowników

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Sen...

ZARZĄDZENIENR7/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu „Senior +” w Chotylubiu Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz.1282) zarządza co następuje : § 1 Ogłasza się konkurs na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu „Senior +” w Cho...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 22:56