główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 23 marca 2022r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert konkursowych określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

 

Informacja z otwarcia ofert konkursowych

określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

 

 

W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informujemy, że wpłynęła 1 oferta:

 

1. Pani Anna Mielnik za. Żuków 1,  37-611 Cieszanów

 

Powyższa oferta została odrzucona. Przyczyną odrzucenia było brak odpowiedniego wykształcenia, które zostało zamieszczone w ogłoszeniu

 

 

Cieszanów, 25.05.2021 r.

 

 

Kierownik MGOPS w Cieszanowie

Elżbietą Zarębska

 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta...

do Zarządzenia Nr 3 /2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 13 maja 2021 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

artykuł nr 4

Wyniki konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu

 wybrana została Pani Justyna Młodzińska

Uzasadnienie wyboru

W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu którego oferta, spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu na to stanowisko i uzyskała największą liczbę punktów zarówno z ankiety jak i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

  Kierownik MGOPS

  w Cieszanowie Elżbieta Zarębska

artykuł nr 5

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w  Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej  weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się dwie kandydatki spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Justyna Młodzińska, zam.  Dachnów

2. Monika Niezdropa, zam. Oleszyce

 

Cieszanów, 2019-12-13